Социална отговорност


Bull Pharm - BG подкрепя Дом за деца „Радост“ с. Дрен

Bull Pharm - BG заявява своята отговорност и ангажираност към социалните проблеми, като оказва подкрепа на Дома за деца в село Дрен - „Радост“.В сградата на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Радост“ са разположени две социални заведения. Двата центъра в Дрен са с капацитет за по 12 деца всеки. Условията са като в семейно жилище и предоставят жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в центъра са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.От началото на годината досега в Дома за деца, лишени от родителски грижи "Радост" в Дрен са постъпили 13 нови възпитаници. Някои от тях са били реинтегрирани в семействата и отново са върнати в Дрен. През това време са осиновени четири деца. Две близначета са намерили свой дом в Швеция, едно - в Италия, а едно от децата е осиновено във Варна. Едно дете пък е настанено в приемно семейство.Домът в Дрен съществува от 30 години, през които е отварял врати за децата лишени от родителска грижа и ласка.